• Aanmelden

 • Wanneer U lid wilt worden van v.v. NEC Delfzijl kunt U zich digitaal aanmelden via bovenstaande link.

   

  U kunt uw zoon of dochter aanmelden als jeugdlid of U kunt zich aanmelden als seniorlid of ondersteunend lid.

  Kabouters hoeven zich niet aan te melden. 

   

  Missie NEC Delfzijl:  Een voetbalclub voor iedereen en met iedereen, een veilige omgeving waar plezier en ontwikkeling hand in hand gaan. Onze slogan:

  Waarom moeilijk doen als het samen kan. 

  Bij NEC Delfzijl draagt ieder spelend lid of ouder/verzorgen bij leden jonger dan 18 jaar z’n steentje bij. Dit betekent in de praktijk dat je 1x per jaar wordt ingepland om een vrijwilligerstaak van 2,5 uur te draaien. Hierbij valt te denken aan meehelpen in de kantine of het verzorgen van ranja en thee voor de teams. (Begeleiding is aanwezig) Het af en toe rijden naar uitwedstrijden, het wassen van kleding en assistentie bij jeugdwedstrijden op het kleine veld (tm 13 jaar) vallen niet onder een vrijwilligerstaak maar zijn normale verplichtingen die horen bij een ouder/verzorger.

   

  Hebt U nog vragen dan kunt U contact opnemen met:

  Erik Roels  tel  06-44242429 of stuur een mail naar ledenadmin@necdelfzijl.nl

  U kunt zich online aanmelden als lid van de v.v. NEC Delfzijl