• NEC Delfzijl een club voor iedereen en met iedereen.

 • Toto Kellner en Nick de Groot aan de slag met onze vrijwilligers

  Om de continuïteit van het werven van vrijwilligers, het onderhouden van de contacten met de vrijwilligers en het verder professionaliseren van onze vereniging te kunnen borgen, hebben we enige tijd terug de vacature uitgezet van een vrijwilliger coördinator. 

  Als bestuur zijn wij blij en trots jullie te mogen mededelen dat we in Toto Kellner en Nick de Groot twee enthousiaste verenigingsmensen met de nodige ervaring en een eigen netwerk hebben gevonden voor de invulling van deze belangrijke functie.  Afgelopen maandag 3 januari zijn de contracten ondertekend voor een pilot van een half jaar met de intentie tot een verdere samenwerking. 

  Beide heren zijn gestart  per 1 januari 2022 en zullen zich binnenkort via de social media-kanalen aan u presenteren en hun plan van aanpak verder toelichten. 

   

  Bestuur NEC Delfzijl