• NEC Delfzijl een club voor iedereen en met iedereen.

 • Afmelden

  Bent U ontevreden met het beleid van de club, Niet eens met beslissingen van leider of trainer of andere zaken waar U het niet mee eens bent en is dit de reden van de afmelding…. Heeft U het probleem al eens voorgelegd aan contactpersonen van de jeugdafdeling of leden van het hoofdbestuur?

  Misschien kunnen zij U verder helpen!!


  Wilt U zich (of iemand) als lid afmelden, dient U het digitaal afmeldformulier in te vullen en  te verzenden (zie hieronder).
  Het lid (of de ouders/verzorgers van) is zelf verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van het afmelden.

  Een lid kan zich van de club afmelden wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  –  Het lid moet aan zijn contributie hebben voldaan.


  Beëindiging lidmaatschap:

  Het beëindigen van het lidmaatschap door opzegging kan digitaal via het afmeldformulier op de website geschieden of schriftelijk bij de ledenadministratie. Het beëindigen van het lidmaatschap ontslaat een lid niet van contributieverplichting gedurende het lopende verenigingsjaar.

  Leden zijn gedurende een voetbaljaar 1 juli t/m 30 juni contributie verschuldigd. Leden dienen zich voor 1 juli (of tussentijds voor 1 januari) af te melden. Wanneer zij zich tussen 1 juli en 1 januari afmelden is een halfjaar contributie verschuldigd. Leden die zich afmelden tussen 1 januari en 30 juni afmelden betalen de gehele jaarcontributie.

  Het lid wordt op 31 december of 30 juni afgemeld of nadat er aan de verschuldigde contributie is voldaan.

  – Alle materialen die het lid in bruikleen heeft, heeft  ingeleverd.

  – Een afmeldformulier volledig heeft ingevuld, niet volledig ingevulde formulieren worden niet behandeld

  U krijgt van de vereniging een bevestiging via de mail van de afmelding, bewaar deze als bewijs van uitschrijving.

   

 • Afmeldformulier