• Agenda ALV maandag 13 sept 19:30 in de Kantine

  • Opening
  • Mededelingen
  • Vaststellen Notulen ALV 2 juli 2020
  • Terugblik afgelopen seizoen
   • Algemeen
   • Vaststellen Jaarrekening
    • Toelichting
    • Verslag kascommissie 
    • Decharge bestuur/penningmeester
  • Vooruitblik
   • Algemeen
   • Toelichting bestuur
   • Toelichting JC/TC
   • Begroting seizoen 2021-2022 incl. aanbiedingsbrief
  • Huishoudelijk regelement
  • Rooster aftreden bestuursleden
   • Voordracht nieuw bestuurslid
  • Vaststellen lijst commissieleden
  • Mandateringsregeling (toelichting algemenen afspraken)
  • Kalender + werkafspraken
  • Rondvraag
  • Drankje

   

  Bestuur NEC Delfzijl