• Algemene Ledenvergadering

  Beste leden;

  Noteer de datum maar alvast in uw agenda.

  We hopen op deze datum weer fysiek bijeen te kunnen komen.  Op de agenda staan sowieso de jaarrekening van 2020-2021 en de begroting 2021-2022, daarnaast geven de verschillende commissies en het bestuur weer een update van de stand van zaken. De definitieve agenda zal nog via de site en mail met u worden gedeeld. 

  Hebt u een nieuw (mail) adres vergeet deze dan niet door te geven aan de ledenadministratie

  Nog een goeie vakantie en tot in het nieuwe seizoen.

  mvgr het bestuur