• Maandag 30 mei 19:30 Algemene Ledenvergadering

  Beste leden;

  Maandag 30 mei om 19:30 houden we onze algemene ledenvergadering in de kantine.

  We blikken daarbij terug op het huidige nog lopende seizoen en kijken vooruit naar seizoen 2022-2023 incl. de begroting.

  We volgen onderstaande agenda.

  De stukken liggen vanaf maandag 23 mei ter inzage in de bestuurskamer.

   

  Het bestuur heet u allen hartelijk welkom

  1. Opening 
  2. Mededelingen 
  3. Vaststellen notulen van de ALV  8 februari 2022
  4. Korte terugblik seizoen 2021-2022
  5. Vooruitblik bestuur op het nieuwe seizoen 2022-2023 (Algemeen-kledingfonds-begroting)
  6. Stand van zaken binnen de commissies
  7. Rondvraag
  8. Einde en drankje