• NEC Delfzijl een club voor iedereen en met iedereen.

 • Algemene Ledenvergadering vrijdag 24 mei

  Agenda:

  1)    Opening 

  2)    Mededelingen 

  3)    Vaststellen notulen van de ALV  maandag 18 december 2023

  4)    Korte terugblik bestuur vanaf vorige ALV.

  5)    Vooruitblik bestuur op het nieuwe seizoen algemeen

  6)    Begroting seizoen 2024-2025

  7)    Vrijwilligers beleid (Voorstel: 2x2 uur per seizoen via de app of anders 15% contributie toeslag)

  8)    Stand van zaken binnen de commissies 

  9)    Rondvraag 

  10)  Sluiting

   

  De stukken liggen vanaf zaterdag 18 mei ter inzage in de bestuurskamer. (Notulen/Begroting/Voorstel vrijwilligers beleid)