• Contributie

  Senioren,

  Zaalvoetbal + Veldvoetbal

  Zaalvoetbal

  €190,74  per jaar*

  €290,74  per jaar*

  €150,00  per jaar*

  A-B- en C-junioren €134,64  per jaar*
  D-E- en F- pupillen €114,24 per jaar*
  Welpen €75,48 per jaar*

  Niet spelend lid

  Niet spelend lid (alleen trainen)

  Donateur / ondersteunend lid  < 65 jaar

  €47,69  per jaar  

  €76,30  per jaar  

  €20,00  per jaar  

  Donateur / ondersteunend lid > 65 jaar €10,00 per jaar  

  7x7 senioren voetbal

  €153,00 per jaar*
  Inschrijfgeld €5,00 per keer
  Kledingfonds €24,00 per jaar

   

   * Deze bedragen worden verhoogt met het kledingfonds

   

  Korting op de standaard contributiebedragen*:  
  A   (Jeugd)leider, bestuurslid en/of commissielid en welspelend 37,50%
  B   Trainer en wel spelend 48,75%
     

  * Op de ledenvergadering van 2 juli 2020 is besloten dat de kortingen komen

  te vervallen. Deze kortingen worden in 3 seizoen afgebouwd.

  Vanaf 2020/2021 zijn er alleen nog maar korting zijn in de catagorie A en B

   
     
   voor gezinskorting verwijzen we U naar het contributieregelement.  

   

  -Deze regeling geldt niet voor leden die een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

   

  -De kortingsregeling is niet van toepassing op de donateursbedragen

   

  -De kortingsregeling is niet van toepassing op het inschrijfgeld en kledingfonds

   

  Deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2020.