• Contributiekorting

  U kunt door uw gegevens in te vullen de korting op uw contributie aanvragen.

  * Kijk in het contributieregelement of U in aanmerking komt voor een korting. (LET OP KORTING WORDT ALLEEN GEGEVEN OP SPELENDE LEDEN, Niet op de kinderen van de vrijwilliger)

  Leden die recht hebben op korting kunnen dit voor 2 perioden aanvragen Men kan korting aanvragen tussen

  - 1 mei – 1 juli voor korting voor het nieuwe seizoen op de jaarcontributie.

  - 1 juli – 15 januari voor korting voor de 2e helft van het lopende seizoen op de ½ jaars contributie.

  Aanvragen tussen 15 januari en 1 mei worden niet meer in behandeling genomen. Ook nieuwe vrijwilligers hebben na 15 januari geen recht meer op korting. Na 1 mei kunnen ze weer korting aanvragen voor het nieuwe seizoen.

 • Contributiekorting aanvragen