• Corona beleid (update)

  Beste leden van NEC Delfzijl.

  De 2e kamer heeft niet ingestemd met onderstaande voorgestelde verscherpte Corona maatregelen van het kabinet m.b.t. de amateur buitensporten. Dat betekend dat iedereen welkom is op het sportpark.  Voor alle wel geldende regels en voorzogsmaatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan verwijzen we u graag naar het bericht op onze website m.b.t. "Corona kantine regels" Deze kunt u ook vinden als u op de wedstrijd klikt in uw Voetbal.nl app.

   

  Bestuur NEC Delfzijl

   

   

  Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt in het kader van de verdere bestrijding van de Corona crisis.

  Voor onze vereniging betekent dit dat we iedereen, spelers en publiek boven de 18 jaar moeten controleren, geen geldige QR-code betekent geen toegang tot het sportpark. Dit geldt voor spelers en toeschouwers.

  Het lijkt ons schier onmogelijk dit uit te voeren en te handhaven. Er is vandaag nog een debat in de Tweede Kamer met het kabinet over de maatregelen daarnaast heeft de KNVB en NOC/NSF kenbaar gemaakt dat zij de voorstellen niet acceptabel vinden.

  Wellicht worden de maatregelen derhalve nog aangepast.

  Toch willen we u, gelet op de standpunten van het kabinet, wijzen op de gevolgen en u in de gelegenheid stellen persoonlijke maatregelen te nemen.

  Bijvoorbeeld, bent u niet gevaccineerd en heeft u geen recente PCR test gedaan, dan bent u nog in de gelegenheid dit wellicht te doen, om, als de voorgestelde maatregelen toch doorgaan het sportpark te kunnen betreden.

   

  Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zodra er veranderingen zijn te melden over de maatregelen van het kabinet, laten we u dit weten.

  Houdt de website in de gaten voor nadere mededelingen!!

   

  Het bestuur.