• Gewenst gedrag om te kunnen blijven voetballen!

  We zijn een fijne club. Onze visie is om goed gedrag bij de club te belonen. We waarderen onze vrijwilligers, we zorgen voor goede faciliteiten, we zorgen voor gezelligheid en proberen met een visie onze mooie club vooral in kwaliteit te laten ontwikkelen voor al onze voetballers. In alle categorieën en in alle teams. Dit kan doordat we met elkaar de schouders er onder zetten.

  We moeten ook niet naïef zijn en denken dat ongewenst gedrag bij ons niet voorkomt, in tegendeel.

  Helaas constateren we dat deze kant ook een keerzijde heeft. Er zijn personen en groepen die denken dat NEC Delfzijl een serviceorganisatie is. Dat wij voetbal “leveren” in ruil voor contributie. Dat wanneer we om “gewenst gedrag” vragen, we dat voor ons zelf doen.

  We zijn SAMEN de vereniging. Dit naar analogie van het programma Back2 Basic van de KNVB. Het is een open deur, maar o zo waar. We hebben over elementen in dit programma bij NEC ook al eens gesproken. De woordenwolk in de afbeelding is daar een uitkomst van. Dit is de club die NEC Delfzijl wil zijn.

  Daarnaast kan een vrijwilligersorganisatie als die van NEC Delfzijl niet zonder professionals om de vereniging te zijn, die we willen zijn. Recent heeft de gemeente Delfzijl zich ook aangemeld voor het Nationaal Sportakkoord. Dat landelijk akkoord gaat vooral in op de (maatschappelijke) ontwikkelingen die onder druk staan om het sport en bewegen te organiseren. De gemeente kan daarbij de verenigingen faciliteren en verbinding leggen met die professionals. Wij kunnen die hulp goed gebruiken.

  Wij blijven bij NEC Delfzijl voortdurend bezig om dit handen en voeten te geven, want we tolereren geen ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld:

  • Niet op komen dagen of geen vervanger voor het vrijwilligersrooster regelen

  • Ga niet vechten als je het ergens niet mee eens bent

  • Blijf van andermans spullen af

  • Heb waardering voor onze vrijwilligers

  • Heb respect voor elkaar!

  • En vooral: Heb plezier!

  Wat krijgen we daarvoor terug?

  Een vereniging waarbij jij en de kinderen met heel veel plezier kunnen voetballen.

  Wij blijven het mooiste vinden als onze velden vol met spelende teams zijn en een kantine met veel gezelligheid. Dat komt gelukkig vaak voor. Laten we alles in het werk stellen om dat zo te houden!

  Als jij dan gevraagd wordt hier te helpen, hoop ik dat u beseft dat dit meer dan nodig is.

  Contact

  Heb je melding over ongewenst gedrag, neem contact op met onze vertrouwenscontactpersoon  vcp@necdelfzijl.nl

  Voor andere vragen en opmerkingen, is het bestuur altijd beschikbaar, (link naar contactformulier : https://www.necdelfzijl.nl/contact/

   

  Dat geldt ook als je een taak als vrijwilliger zou willen doen.


  November 2019

  Namens het bestuur,

  Eduard Mulder

  Voorzitter NEC Delfzijl