• NEC Delfzijl een club voor iedereen en met iedereen.

 • Beste trainers, leiders, ouder(s), verzorger(s)


  Er is door uitgifte van de concept indeling aan enkele trainers en leiders veel onrust ontstaan en ook onzekerheid bij betrokkenen.
  Op de eerste plaats willen wij als Jeugd commissie duidelijk stellen dat de lijst in circulatie alleen dienst doet als richtlijn om samen met de op de teams ingedeelde trainers en leiders te bekijken of deze samenstelling voor zowel de spelers als trainers de beste match is. Dit hangt af van verschillende factoren. Wij bieden dan ook de trainers, teamleiders en coördinatoren de kans om hun advies te geven en opmerkingen te plaatsen. Let wel, wij zullen de ingebrachte feedback meenemen in de eind beslissing en hierbij de Technische Commissie ook hun advies daarin doen gelden. Het is nooit onze bedoeling geweest om dit concept al te delen met ouders en/of verzorgers. Het kan zijn dat na het delen van informatie door trainers en leiders over de spelers nog andere inzichten komen wat tot veranderingen zal leiden. Als dit concept geplaatst wordt op de website van NEC Delfzijl wil dat nog niet altijd zeggen dat dit definitief is.

  Wij willen ouders/verzorgers de mogelijkheid geven om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen mbt de indeling. Deze vragen en opmerkingen nemen wij mee en zullen wij proberen te beantwoorden. De uiteindelijke beslissing blijft wel bij de Jeugd commissie in samenspraak met de Technische commissie. Heeft u een vraag of opmerking als de indeling is geplaatst (verwachting is midden volgende week) verzoeken wij u om een afspraak te maken met de Jeugd commissie. Hier volgt zo snel mogelijk nog informatie over mbt beschikbaarheid - tijden etc.  Met vriendelijke groet
  De jeugd commissie