• NEC Delfzijl op de groene tour

  NEC Delfzijl op de groene tour.

   

  Groen de kleur van het gras maar nu ook de kleur van de elektriciteit.

   

  Na maanden van voorbereidingen zijn medio januari op het dak van het clubgebouw 120 zonnepanelen geplaatst en hiermee levert NEC Delfzijl een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsopgave en besparen ze jaarlijks een fors bedrag, die ze vervolgens weer kunnen investeren in de vereniging.

  De geschatte jaarlijkse opbrengst loopt gelijk met het jaarlijks verbruik en staat gelijk aan 750 bomen.

  De investering is in belangrijke mate mogelijk gemaakt door subsidies/bijdragen van;

  -          Het Loket Leefbaarheid Groningen,

  -          Regeling Stimulering Bouw Onderhoud Sport Accommodaties (BOSA) van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

  -          Leefbaarheidsfonds van de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

  Ook de vereniging heeft bijgedragen aan de realisatie.

  De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Solar Expert Jansen uit Uithuizen.

   

  Naast de ingebruikname van de zonnepanelen is ook het vernieuwde scorebord in gebruik genomen. Het opknappen en vernieuwen is mede mogelijk gemaakt door de leden van de club van 50, de voormalige gemeente Delfzijl en vrijwilligers van de club. Boven het scorebord prijkt de naam van de nieuwe sponsor Gorter Transport, koeriers & Taxi Delfzijl.

  Afgelopen vrijdag kon na maanden van wachten eindelijk de officiële in gebruik name worden voltrokken. Beide officiële handelingen werden verricht door wethouder Menninga van de gemeente Eemsdelta.  Bij de ingebruikname van het scorebord werd nog een beroep gedaan op het scorend vermogen van de wethouder. Na wat technische aanwijzingen en tips joeg de wethouder de bal onder toeziend oog van de genodigden tegen de touwen en sprong het scorebord naar 1-0.  Aansluitend was er tijd voor een feestelijk samen zijn met een hapje en drankje voor de genodigden.

   

  Bestuur NEC Delfzijl