• Introductie nieuwe TC

  Door omstandigheden binnen de bestaande technische commissie (TC), is het hoofdbestuur (HB) genoodzaakt geweest om een andere route te kiezen v.w.b. de invulling van de TC.

   

  Eind september heeft het HB daarom een aantal gesprekken gevoerd met diverse gegadigden.

  Met als resultaat dat een aantal voetballiefhebbers de uitdaging is aangegaan om binnen zes weken een nieuwe TC te formeren. En het resultaat mag er zijn!

   

  Maar liefst 16 enthousiaste voetballiefhebbers hebben toegezegd om zitting te nemen in de nieuwe diverse TC commissies.

  Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de jeugdcommissie (JC) waardoor er een hechtere samenwerking ontstaat tussen de TC en JC.

   

  De nieuw gevormde TC zal staan voor het uitdragen, bewaken en eventueel bijsturen van het voetbalbeleid volgens het 4G principe: Goed, Georganiseerd, Gezelligheid en Groei.

   

  Het is onze ambitie om met enthousiasme en specifieke taakverdelingen een eenduidige visie voor de toekomst van NEC Delfzijl te bewerkstelligen.

  Waarbij wellicht andere NEC leden zich geroepen voelen om ons hierbij te ondersteunen.

   

  Wij hebben er zin in om NEC Delfzijl op voetbaltechnisch gebied en zeker ook wat betreft het eerder genoemde 4G principe, verder te helpen naar een toekomst,

  waarin alle leden met plezier naar ons sportpark komen en zich optimaal sportief kunnen ontwikkelen.

   

  Wij gaan al wel aan de slag maar zullen nog even moeten wachten op de formele goedkeuring welke naar verwachting zal worden gegeven tijdens de ledenvergadering welke ovb zal worden gehouden d.d. 11 januari 2022 20.00 uur.

  Onderstaand de organogram van de nieuwe TC.

   

  Namens alle TC leden