• NEC Delfzijl een club voor iedereen en met iedereen.

  • Pilot vernieuwde spelregels seizoen 2023-2024

    De KNVB is vorig seizoen gestart met de pilot vernieuwde spelregels. De resultaten waren positief, daarom breidt de KNVB dit seizoen de pilot uit. Ook onze categorie maakt deel uit van deze pilot. Dat betekent dat we komend seizoen te maken hebben met deze nieuwe spelregels

    De regels worden uitgelegd in een video: