• NEC Delfzijl een club voor iedereen en met iedereen.

  • Het seizoen 2018-2019 is ten zijn einde.

    Om alle commissies in de gelegenheid te stellen het seizoen goed af te sluiten en zich voor te kunnen bereiden op het nieuwe seizoen is het sportpark incl. alle bijbehorende ruimtes in de periode van 1 juli tm 12 augustus gesloten.

    Na een verdiende vakantie hopen we iedereen weer terug te zien op  sportpark Centrum.

    Maar voor nu, wensen wij U allemaal een prettige vakantie!!

    Bestuur en Jeugdcommissie v.v. NEC Delfzijl