• NEC Delfzijl een club voor iedereen en met iedereen.

 • Info Algemene Ledenvergadering

  Beste leden;

  Zoals eerder aangekondigd houden we as maandag 30 januari onze najaars ALV om 19:30 in de kantine.

  We volgen hierbij onderstaande agenda:

  1. Opening
  2. Gedenken overlijden ereleden en leden van verdienste
  3. Vaststellen agenda
  4. Mededelingen
  5. Vaststellen notulen van de ALV  30 mei 2022
  6. Terugblik bestuur op het seizoen 2021-2022
   • Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022
   • Verslag kascommissie
   • Goedkeuring financieel jaarverslag
  1. Stand van zaken binnen de commissies
  2. Energie, gedrag en vrijwilligers.
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Natuurlijk is er tijdens de vergadering ook ruimschoots de gelegenheid voor het stellen van vragen.

  De stukken voor de vergadering liggen in de bestuurskamer ter inzage.

  Als bestuur en commissie voorzitters zouden we het fijn vinden als jullie in grote getale komen.

  Bestuur NEC Delfzijl