• Teamindelingen jeugd

  Op korte termijn worden de nieuwe teamindelingen voor alle jeugdelftallen weer bekendgemaakt. Ieder jaar weer een uitdaging voor de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn – alle jeugdleden van NEC Delfzijl een goed plekje geven is geen eenvoudige zaak – en wat ook altijd weer enorm veel stof tot praten geeft bij spelers, maar met name bij ouder(s)/verzorger(s). Daarom geeft de technische commissie jullie graag een korte toelichting op het proces en hoe deze indeling tot stand is gekomen.

   

  Bij het indelen van de teams, heeft de technische commissie rekening gehouden met het uitgangspunt van de vereniging: het spelen van wedstrijden op je eigen niveau is leuker en leerzamer, dan wekelijks onder of boven je kunnen te moeten spelen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de speler, maar ook de (technische) kwaliteiten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

   

  Onze jeugdleden worden in eerste instantie op basis van leeftijd in een zo hoog mogelijke leeftijdscategorie ingedeeld. Het kan echter voorkomen dat het voor de ontwikkeling van de speler juist beter is om in een lagere leeftijdscategorie te blijven spelen, dan op basis van leeftijd van toepassing zou zijn. Er wordt niet specifiek gekeken naar de posities in een team, omdat we van mening zijn dat een speler juist op meerdere posities moet leren spelen.

   

  Elke speler wordt daarom ook zoveel als mogelijk ingedeeld op zijn of haar niveau, zodat hij/zij geprikkeld en uitgedaagd wordt en zich zodoende verder kan ontwikkelen. Om teleurstellingen te voorkomen willen wij hierbij nadrukkelijk stellen dat het indelen van een speler in een hogere of lagere leeftijdscategorie uitsluitend gebeurt op initiatief van de technische commissie. NEC Delfzijl gaat niet in op voorstellen van ouders om hun zoon of dochter op een ander niveau te laten spelen dan dat de technische commissie in het belang van de (voetbaltechnische) ontwikkeling van de speler wenselijk acht.

   

  Om meerdere redenen heeft de technische commissie de teams niet geheel eigenhandig ingedeeld, maar in samenspraak met trainers/leiders en andere betrokkenen, waarvan wij vinden dat zij de kennis en expertise in huis hebben om hierover te oordelen. Als technische commissie hebben wij evenwel de doorslaggevende stem en leggen wij hierover verantwoording af aan het hoofdbestuur.