• Waarom moeilijk doen als het samen kan.

  Als club, bestuur en commissies kijken we voortdurend naar waar en hoe we onze accommodatie verder kunnen optimaliseren en verbeteren. Nu we bij de kunstgrasvelden de beschikking hebben over een geluidsruimte en blokhut ontstond de wens om ook daar stroom, water en bekabelde internetvoorzieningen te hebben. Tevens wilden we graag internet in de geluidsruimte boven in de tribune.

  Makkelijker gezegd dan gedaan, want voordat er een schep de grond in kan moet er middels een klikmelding duidelijkheid komen wat de risico’s zijn en waar reeds bekabeling ligt op het terrein. En dat waren er vele kan ik u vertellen.

  De afgelopen weken is er met de inzet van vele vrijwilligers hard gewerkt om een en ander te realiseren. Sleuven graven vanaf de kantine naar de tribune en van daaruit onder de weg door naar de blokhut en geluidsruimte, mantelbuizen leggen en daardoorheen de waterleidingen, elektra en internet bekabeling leggen, gaten door funderingen boren en tot slot alle bestrating weer netjes afwerken.  Een hele klus kan ik u verzekeren, maar inmiddels zijn we de werkzaamheden aan het afronden en worden de aansluitingen afgemonteerd.

  Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. Zonder iemand te kort te doen een speciaal woord van dank en respect voor:

  • De veteranen van het 5e die in grote getale aanwezig waren

  • Edwin Engelsman die met gevaar van eigen leven zich een weg baande onder de kantinevloer door

  • Henk Noordhoff en Erik Roels die geheel kosten loos de af montage voor hun rekening hebben genomen

  • Leon Visser die de bestrating met een trilplaat nogmaals heeft geëgaliseerd

  • Henk Draaisma van PVC Direct die de mantelbuizen en waterleidingen heeft gesponsord

  • De boys van Hoveniers- & bestratingsbedrijf R. Sijtsema die met een kraantje de sleuven hebben gegraven

  • De gemeente die materialen beschikbaar heeft gesteld en het gedeelte onder de weg door heeft verzorgd

  • En tot slot Henny, Maureen en Geert die de catering voor hun rekening namen.

  De dag werd natuurlijk geëvalueerd en afgesloten met een lekker koud biertje.

   

  Een knap stukje teamwork die onze club motto nogmaals onderstreept.

   

  Waarom moeilijk doen als het samen kan!!