• Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering

  Geachte leden en donateurs;

   

  Langs deze weg nodigen we u van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering op maandag 16 december om 19:30 in de kantine van NEC Delfzijl.   Onderstaand de agenda met oa voordracht nieuwe voorzitter.

   

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen notulen van de ALV  3 juni 2019
  4. Terugblik bestuur op het  seizoen 2018-2019
   • Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019
   • Verslag kascommissie
   • Goedkeuring financieel jaarverslag
  1. Stand van zaken binnen de commissies
  2. Benoeming bestuursleden
   • Aftredend Eduard Mulder (voorzitter)
   • Voordracht Emme Groot als voorzitter*
  1. Rondvraag
  2. Sluiting

   

  * Emme Groot wordt door het bestuur voorgedragen als voorzitter van onze vereniging.

  Een voordracht van tegenkandidaten voor de verkiesbare plek van voorzitter kan tot uiterlijk 14 december worden aangedragen, ondersteund door minimaal 3 leden, conform onze statuten.